Statut Stowarzyszenia Blockchain Polska powstał w czerwcu 2018 roku, dostępny jest do pobrania.